Spora Katılım Sürecinde Okul Sporlarının Önemini Keşfetmek
ISBN: 9786257315821 2021 Spor Dr. Öğr. Üyesi Şakir Tüfekçi Editör : Doç.dr. Serkan Düz
Gazi Kitabevi

Bu çerçevede araştırma, gençlerin okul içi ve okul dışı spor faaliyetlerine katılım deneyimiyle ilgili olmakla beraber, öznellik kavramını keşfetmeye de yönelik bir girişimdir. Daha açıklayıcı olarak araştırma, ortaokul ve lise öğrencilerinin spora katılım sürecinde okul spor faaliyetlerinin önemine yönelik deneyimlerini kavramsallaştırmaya, açıklamaya ve keşfetmeye odaklanır. Bu deneyimler, insanların spora katılım süreçlerini keşfetmelerinde, kendi kendilerini gerçekleştirmelerinde, sosyalleşme özellikleriyle ilgili kazanım elde etme ve etraflarındaki dünyayla bağlantı kurmalarında ilham verecek potansiyel güce sahip olabilir.