Spor Sosyoloji̇si̇
ISBN: 9786059221092 2015 Sosyoloji Ayhan Dever Siyasal Kitabevi

Elinizdeki kitabın ilk baskısının üzerinden beş yıl geçmiş olmasına karşın, o yıldan bu yana, spor sosyolojisi alanında ülkemizde pek fazla çalışma yayınlanmadı. Özellikle Batı ülkeleri ve Amerika'da konuyla ilgili çalışmaların sayısı oldukça fazla iken, ülkemizde bu sayının bir elin parmaklarını geçmemiş olması son derece üzücü ve düşündürücüdür. Çünkü değişen toplum yapısı içerisinde, spora olan bakış da sürekli olarak değişmiş, spor yeni kimliklere bürünmüş ve doğrudan bir şekilde birtakım unsurlar için temel belirleyici olmuştur. Bu durum ise spora yönelik sosyolojik çalışmaları daha da zorunlu bir hale getirmiştir.