Spor Bilimlerine Kuramsal Bakış 2 (Metaverse, Core Stabilizasyon Kuvveti, Kaygı, Miyofasyal Gevşetme, Antrenör Davranışları, Performansta Epigenetik Faktörler, Sporda Sponsorluk )
ISBN: 9786253650551 2022 Spor Editör : Ömer Faruk Yazıcı, İlker Kirişçi
Gazi Kitabevi

Spor, bireyleri ve grupları peşinden sürükleyerek doğrudan bir araya getirir (Gül, Soygüden ve Gül, 2019; Sekban, Keskin ve Akdeniz, 2021; Akdeniz ve ark., 2021). İnsanlık tarihi kadar eski spor, toplu ya da bireysel olarak yapılan, daha çok yarışmaya dayalı ve kendine özgü kuralları olan hem eğitici hem eğlendirici hem de bireylerin zihinsel ve bedensel yeteneklerinin gelişiminde etkisi olan uğraşlardır (Uzun vd., 2021; Yücesan, vd., 1988; Aslan ve Yamak, 2021; Küçük ve Durmuşoğlu).