Spor Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar Iv
ISBN: 9786253650575 2022 Spor Editör : Soner Çankaya, Seda Sabah,Burkay Cevahircioğlu
Gazi Kitabevi

Sporcuların kas kuvvetini geliştirmek amacıyla uygulanan birçok farklı metod bulunmaktadır. Bu metodlardan en yaygın kullanılanı ise kaldırılabi-len maksimum ağırlık üzerinden planlanan yöntemdir. Kaldırılabilen ağırlığa bağlı olarak kullanılan kuvvet antrenman metodu son derece etkili bir yöntem-dir. Ancak sporcuların yüksek yüklere maruz kalması her zaman organizma tarafından tolere edilebilir durum değildir. Özellikle yaralanma ya da sakatlık sonrası toparlanma sürecinde sporcuların yüksek ağırlık antrenmanları yapma durumlarının zor olduğu göz önüne alındığında alternatif metotların kullanıl-ması gerekliliği ortaya çıkmıştır (Türkdoğan, 2019).