Spinoza ve İçkin Siyaset Düşüncesi
ISBN: 9786257216357 2020 Siyaset Habibe Kulle Gazi Kitabevi

Aşkınlık ve içkinlik ile başlayan bu çalışmanın, farklı kollarda ve alanlarda dağılarak var olan ve hala tartışılan birçok konuyu yeniden irdelemesi bir tesadüf değildir. Uzun süreler boyunca cevap bulunamamış olan sorulara cevap aramanın bir ürünüdür. Aşkın ve içkin yaklaşımda sadece siyaset bilimi literatüründe değil, sosyal bilimler alanında ve fen bilimleri alanında var olan disiplinleri yeniden tanımlama ve bu disiplinlerle ilgili yeniden bir okuma yapmamızı sağlayacak olan bir başlangıçtır.