Sözlü Vasiyetname
ISBN: 9789750228667 2014 1. Baskı Miras Hukuku Ferhat Koyuncu Seçkin Yayıncılık

Sözlü Vasiyetname adlı bu kitap, Türk Miras Hukuku'nda üzerinde en az çalışma yapılan bir alana temas etmekte olup, tamamıyla Türk doktrini ve yargısal içtihatları temel alınarak gün ışığına çıkarılmıştır. Bu nedenle elinizdeki kitap; Türk Hukuku'nda bir ilk olup, temas ettiği konu itibariyle araştırılmaya ve geliştirilmeye müsaittir. Kitapta; sözlü vasiyetnamenin miras hukukundaki yerine, maddi ve sekli şartlarına ayrıntılı olarak temas edilmekle birlikte sözlü vasiyetnameyle ilgili olan ve emsal teşkil edebilecek hemen hemen tüm Yargıtay Kararlarına ve Türk Doktrinindeki tüm görüşlere yer verilmiştir.