Sözleşmeye Katılma
ISBN: 9789750275500 2022 1. Baskı Sözleşmeler Hukuku Sinem Camcı Seçkin Yayıncılık

Bir borç ilişkisi, kural olarak, sadece tarafları arasında hüküm ve sonuç doğurmaktadır. Ancak zaman içinde çeşitli nedenlerle taraf sıfatında değişiklikler meydana gelebilir. Borç ilişkisi kurulduktan sonra meydana gelen bu değişikliklerden biri de TBK md. 206'da hüküm altına alınan "Sözleşmeye Katılma" anlaşması ile gerçekleşmektedir. İradi sözleşmeye katılmanın hüküm ve sonuçlarının düzenlendiği bu madde, 6098 sayılı TBK'da hüküm altına alınan yeni bir maddedir. TMK md. 194/f.4 hükmü ise kanuni sözleşmeye katılmanın tipik bir örneğini oluşturmaktadır. Çalışmamızda, mevcut sözleşme taraflarının sözleşme ilişkisinden çıkmaksızın, üçüncü bir kişinin mevcut sözleşme ilişkisine dahil olmasını sağlayan sözleşmeye katılma kurumu, TBK md. 206 ve TMK md. 194/f.4 hükümleri kapsamında incelenmiştir.