Söz Dizimi Kuramları Bağlamında Türkçede Baş Unsur
ISBN: 9786257911306 2021 Dil Bilimi Seçi̇l Hi̇ri̇k Gazi Kitabevi

Elinizdeki bu çalışma, Giriş bölümünde yer alan kavramlar ve literatür taraması bir kenara bırakılırsa temel hatlarıyla iki bölüm olarak düşünülmüştür. Söz dizimi kuramlarının ele alındığı 2. bölümde her ne kadar geleneksel yöntemin verilerinden yararlanılsa da temelde diğer dilbilimsel yaklaşımlar esas alınmıştır.