Soybağı Tespiti
ISBN: 9789750232831 2015 Aile Hukuku Kemal Akar Seçkin Yayıncılık

Soybağı davalarında tıbbi yöntemlerin önemli birer delil haline gelmesiyle birlikte önce 1 Ocak 2002 tarihinde 4721 sayılı TMK’nın 284. md'si, sonra da 1 Ekim 2011 tarihinde 6100 sayılı HMK’nın 292. md'si yürürlüğe konulmuştur. Her iki hükümde de tarafların ve üçüncü kişilerin, şartların oluşması halinde, soybağının tespiti amacıyla vücutlarından örnek alınmasına rıza göstermek zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu çalışmamızda soybağı kavramı, soybağının kurulma yolları, soybağı davaları, TMK’nın 284. md'si ile HMK’nın 292. md'sinin uygulanma şartları, bu maddelerin soybağı davalarında ne şekilde uygulanacağı, söz konusu maddelerin uygulanmasının kapsamı ve sonuçları, bu davalarda kullanılabilecek tıbbi yöntemlerin hangileri olduğu, bu tıbbi yöntemlerin hukuki nitelikleri ile söz konusu tıbbi yöntemlerin uygulanması sonucunda düzenlenen bilirkişi raporlarının hakimi bağlayıp bağlamayacağı, tıbbi inceleme yöntemlerinin yargılamanın yenilenmesine neden olup olmayacağı, CMK'da yer alan kişilerin vücutlarından örnek alınmasına ilişkin düzenlemeyle, HMK'nın 292. ve TMK'nın 284. md'lerinde yer alan düzenlemelerin testlere muvafakat durumu açısından karşılaştırılması ile birbirleriyle çelişen hükümler içeren bu maddelerden hangisine öncelik verilmesi gerektiği sorunu Yargıtay kararları ışığında ayrıntılı olarak açıklanmaya çalışılmıştır.