Sovyet Devrindeki Kazakistan'da Tarih Yazıcılığı: Mitler Ve Gerçekleri
ISBN: 9786057805607 2019 Tarih Güljanat Kurmanganlıyeva Ercilasun Gazi Kitabevi

Sovyet Devrindeki Kazakistan'da Tarih Yazıcılığı: Mitler ve Gerçekleri kitabı Sovyet İdeolojisi Yerleşmeden Önce Kazak Tarih Yazıcılığı, Kazak Topraklarının Çarlık Rusyasına “Katılma” Süreci, 1917: Çarlığın Yıkılması Ve Sovyet İktidarının Tesisi, Stalin Dönemi, Kruşçev Dönemi, Brejnev Dönemi, Gorbaçov Dönemi: Köklü Değişimlerin Habercisi, Semey Trajedisi: 40 Yıl Boyunca Yüzlerce Nükleer Deneme (1949-1989), Aral Gölü Faciası: İnsan Eliyle Kurutulan Göl, Sovyet Politikalarının Sonucu: Demografik Durum konularını ele alan bir çalışmadır