Sosyolojiye Giriş
ISBN: 9786051701240 2016 Sosyoloji Mahmut Tezcan Anı Yayıncılık

Sosyoloji, günümüz toplumundaki insan ilişkilerini anlamanın en gerekli toplumsal bilim dallarındandır. Bu kadar kapsamlı ve karmaşık bir konu şimdiye değin, kırkambar usulü ile ülkemizde ele alınmıştı ama artık bir giriş yayını ile konunun tanıtılması gerekli olmuş. Bu yayın bu amaca yöneliktir. Temel kavramlar ele alınmış. Buna rağmen toplumsal değişmeler öyle hızlı gelişiyor ki yazar da giriş biçimindeki bir sınırlamayı, daraltmayı yapmakta gerçekten zorlanmış ve yeni eklemeler yapmış.