Sosyal Yaşam Ve Kadın
ISBN: 9786054988099 2016 Kadın Sorunları Editör : Mehmet Gürbilek, Kübra Küçükşen, Ş. Didem Kaya, Ayşe Merve Tat
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları

Kadın, bir toplumun yetişip büyümesinde, gelişmesinde, neslin devamlılığında ve değer aktarımında vazgeçilmez bir unsurdur. Kadın gerek ailede gerekse sosyal yaşam içerisinde her koşulda yapıcı, toplumsal hayatı düzenleyen önemli bir faktördür. Kadının akademiden siyasete, ekonomiden karar alma mekanizmalarına ve medyaya toplumsal hayatın her alanında aktif olarak bulunmasında hep birlikte imkan sağlamak zorundayız. Bu kitapta kadınların güçlendirilmesine yönelik yapılacak analizler ve sunulacak çözüm önerilerinin kadın haklarının etkili politika üretilmesinde öncülük etmesi düşünülmektedir.