Sosyal Psikoloji Kavramlar Ve Kuramlar
ISBN: 9789750239373 2016 3. Baskı Sosyal Bilimler Hasan Tutar Seçkin Yayıncılık

Kitap, yazarın uzun yıllar üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde verdiği Davranış Bilimleri ve Sosyal Psikoloji derslerinden edindiği tecrübeleri, öğrenci geribildirimlerini mesleki ve teorik birikimini yansıtmaktadır. Lisans düzeyindeki öğrenciler için temel ders kitabı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için kaynak bir eser niteliğindeki kitap aynı zamanda sosyal psikoloji konularına ilgi duyanlar için de önemli bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta konular öğrencilerin kolayca anlayabileceği bir dille ele alınmıştır. Kitap ayrıca Batılı kavrayış tarzlarının yanında bizim kendi kültür ve medeniyetimizin zihinsel ve kültürel birikimini yansıtmak gibi bir temel amaç taşımaktadır. Kitabın bu toprakların "Sosyal Psikoloji"si olması için çaba gösterilmiştir. Kitabın bundan sonraki baskılarında söz konusu temel amaç sürekli korunacaktır. Kitaba bu son baskısında bu toplumların temel sorunlarından biri olduğunu düşündüğümüz "etki" altında kalma ve kolay "kanma" sorununu irdeleyen Sosyal Etki ve Uyma Davranışı adlı yeni bir bölüm eklenmiştir.