Sosyal Medya Hukukunda Influencer Marketing (Nüfuz Pazarlaması) Sözleşmeleri
ISBN: 9789750277122 2022 1. Baskı Sözleşmeler Hukuku Merve Özel Seçkin Yayıncılık

Disiplinlerarası bir alan olan nüfuz pazarlaması, gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Mevcut durumda bu alandaki akademik ve mesleki çalışmaların, diğer hukuk alanlarına oranla sayıca azlığı nedeniyle, uygulamacıların başvurabileceği bir kaynak eksikliği bulunmaktadır. Yakın gelecekte, bu alanda yapılacak çalışmalarla ve mahkeme önlerine gelecek içtihatlarla nüfuz pazarlamasının, niş bir alan olarak anılacağı düşünülmektedir. Sosyal Medya Hukukunda Influencer Marketing (Nüfuz Pazarlaması) Sözleşmeleri isimli bu çalışma, günümüzde sıklıkla başvurulan nüfuz pazarlaması (influencer marketing) süreçlerinde gerek reklamverenler gerek influencerlar gerek bu alanda çalışan hukukçulara yardımcı bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu çalışmada, geleneksel reklam anlayışından yola çıkılarak nüfuz pazarlaması kavramı ile kastedilenin ne olduğunu, nüfuz pazarlamasının görünüm türlerini, hukuk alanları ile ilişkisini, olası bir nüfuz pazarlaması sözleşmesinin nasıl hazırlanabileceğini, sözleşme taraflarının sözleşme tanziminde ve uygulamasında dikkat etmesi gereken hususları, sözleşmesel sorumluluk halleri ile olası hukuki sonuçlarını ve dahası olası bir uyuşmazlıkta emsal gösterebileceğiniz yargı kararlarını bulabileceksiniz.