Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Sosyal Bilimleri Yeniden Yapılandırmak
ISBN: 975637621x 2004 Eğitim Sezgin Kızılçelik Anı Yayıncılık

Bu eserde, sosyal bilimlerin neliği, mantığı ve ideolojik boyutları irdelenmiştir. Yapıtta, sosyal gerçekliği açıklama iddiasında olan sosyal bilimlerin hakiki işlevlerini yerine getirmediği, gitgide kendisinin problemli bir vakaya dönüştüğü ve sosyal gerçekliğin anlaşılmaması için uğraş verdiği ispatlanmaya çalışılmış, sosyal bilimleri açmazlarından kurtarmak için ise sosyal bilimlerdeki disiplinler arası yönelimlere vurgu yapılmış ve sosyal bilimlerin birleşmesi gerektiği ortaya konmuştur. Sosyal bilimlerin sorunlu yanlarını görmeyi arzulayanlara. Sosyal bilimlerin masum olmayan doğası ve mantığıyla yüzleşmek isteyenlere. Sosyal bilimlerin sosyolojisini merak edenlere.