Sosyal Bilgilerin Temelleri
ISBN: 9786052415740 2019 1. Baskı Sosyal Bilgiler Ali Meydan, Cihan Kara, Yavuz Topkaya, Zafer Tangülü, Mustafa Kılınç, Murat Bayram Yılar, Cengiz Taşkıran, Zafer Çakmak, Birol Bulut, Kerem Coşkun, Mehmet Şentürk, Ayşe Tosun, Feyzullah Ezer, Ülkü Ulukaya Öteleş Editör : Cihan Kara
Pegem Akademi Yayıncılık

Elinizdeki bu kitap sosyal bilgiler öğretmenliği alanına yeni başlayan lisans öğrencilerine ve sosyal bilgiler alanıyla ilgilenen tüm eğitimcilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu çalışma klasik sosyal bilgilerin temelleri adlı kitaplarda yeralan sosyal bilimler, felsefe, sosyoloji, tarih, coğrafya, psikoloji, ekonomi, antropoloji ve arkeoloji gibi bilimlerin sosyal bilgiler eğitimiyle olan çok yönlü ilişkilerini ele aldığı gibi 2018’de yenilenen sosyal bilgiler öğretim programını da değerlendiren bölüm ve görüşlere yer vermektedir. Eserde sosyal ilişkilerin temelinde yer alan ve sahada yeterince üzerinde durulmayan Sosyal Biliş, Tutum, Benlik ve Uyum gibi şema ve süreçlerin yanında etkin ve demokratik vatandaşlığın temelini oluşturan Bireyselleşme ve Sosyalleşme süreçlerini etkileyen Duyuşsal Beceriler, Duygusal Zekâ, Sosyal Beceri, Sosyal Yetkinlik, Ahlâki Kimlik gibi dünya eğitim bilim literatüründe ağırlığı gittikçe artan bu öğrenme çıktıları Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi bağlamında ilk defa ele alınmaktadır.