Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-Iı
ISBN: 9786053641254 2021 2. Baskı Eğitim Bilimleri Bahri Ata, Kaya Yılmaz, Adnan Altun, Kadir Ulusoy, Nadire Emel Akhan, Osman Akhan, Bülent Aksoy, Selahattin Avşaroğlu, Şengül Çelikcan, Yahya Çıkılı, Ahmet Naci Çoklar, Sevim Güven, Kadir Karatekin, Güngör Keskinkılıç, Ömer Faruk Sönmez, Nihat Şimşek, Bayram Tay, Erkan Yeşiltaş, Selahattin Kaymakcı Editör : Refik Turan - Hakan Akdağ - Ali Murat Sünbül
Pegem Akademi Yayıncılık

Türkiyede, eğitim faaliyetleri içerisinde Sosyal Bilgiler Öğretimi alanında son yıllarda hızlı ve etkili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sosyal bilgiler öğretimini güçlendirdiği gibi, sosyal bilgiler öğretiminin bilinen anlamlarının dışında farklı anlamlara sahip olduğu ve üzerinde hassaslıkla durulması gereken bir alan olduğu da ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgilerin sosyal bilimler disiplinlerinin yanında diğer fen ve sağlık bilimleri alanları ile de ilişkilendirilme yapılabilme özelliği de göz ardı edilmemelidir. Sosyal bilgiler açısından, öğrenci, birey ya da en genel anlamda insanı ilgilendiren her konunun sosyal bilgiler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Ancak öğretim açısından bir sınırlamanın yapılmasının gerekliliği de kaçınılmazdır. Hazırlanan bu kitapta sosyal bilgilerin öğretim açısından özellikle sosyal bilgiler öğretmen adaylarının faydalanabileceği bir niteliğe sahiptir. İçeriği bakımından kitaptaki konular, özel olarak sadece sosyal bilgiler öğretmenlerinin değil, diğer alanlarda öğretim gören ya da hizmet eden her eğitimcinin bilmesi gereken konuları da içermektedir.