Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar II
ISBN: 9786053641254 2011 Sosyal Bilgiler Bahri Ata, Kaya Yılmaz, Adnan Altun, Kadir Ulusoy, Nadire Emel Akhan, Osman Akhan, Bülent Aksoy, Selahattin Avşaroğlu, Şengül Çelikcan, Yahya Çıkılı, Ahmet Naci Çoklar, Sevim Güven, Kadir Karatekin, Güngör Keskinkılıç, Ömer Faruk Sönmez, Nihat Şimşek, Bayram Tay, Erkan Yeşiltaş, Selahattin Kaymakcı Editör : Editörler :Refik Turan, Ali Murat Sümbül, Hakan Akdağ
Pegem Akademi Yayıncılık

Türkiyede, eğitim faaliyetleri içerisinde Sosyal Bilgiler öğretimi alanında son yıllarda hızlı ve etkili bir çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sosyal bilgiler öğretimini güçlendirdiği gibi, sosyal bilgiler öğretiminin bilinen anlamlarının dışında farklı anlamlara sahip olduğu ve üzerinde hassaslıkla durulması gereken bir alan olduğu da ortaya çıkmıştır. Sosyal bilgilerin sosyal bilimler disiplinlerinin yanında diğer fen ve sağlık bilimleri alanları ile de ilişkilendirilme yapılabilme özelliği de göz ardı edilmemelidir. Sosyal bilgiler açısından, öğrenci, birey ya da en genel anlamda insanı ilgilendiren her konunun sosyal bilgiler içerisinde değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir. Ancak öğretim açısından bir sınırlamanın yapılmasının gerekliliği de kaçınılmazdır. Hazırlanan bu kitap birincisinde de olduğu gibi sosyal bilgiler öğretmen adaylarının faydalanabileceği bir niteliğe sahiptir. Bunun yanında içeriği bakımından diğer alanlarda öğretim gören ya da hizmet eden her eğitimcinin ilgisini çekebilecek ve fayda sağlayabilecek konuları da içermektedir. özellikle eğitim bilimleri alanına has iki bölüm sosyal bilgiler öğretimi ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır."Sosyal Bilgiler öğretiminde Yeni Yaklaşımlar-II" adlı bu kitap sosyal bilgiler öğretimini kalıplaşmış konular açısından değil, farklı disiplinler ve diğer disiplinlerin sosyal bilgiler öğretimine katkısı ya da sosyal bilgiler öğretiminin diğer disiplinlerle ilişkisi/ilişkilendirilmesi açısından ele alınmıştır.