Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar - 1
ISBN: 9786055885731 2014 2. Baskı Sosyal Bilgiler Bahri Ata, Hakan Akdağ, Adnan Altun, Ali Meydan, İbrahim Sarı, Kadir Ulusoy, Nadire Emel Akhan, Sevim Güven, Ömer Faruk Sönmez, Erkan Yeşiltaş, Sabahattin Çiftçi, Sait Akbaşlı, Barış Kaya, Selahattin Kaymakcı, Yasin Doğan, Namık Kemal Yeşiltaş, Ebru Avcı, Zihni Merey, Gökçe Kılıçoğlu Editör : Refik Turan,  Hakan Akdağ  
Pegem Akademi Yayıncılık

Sosyal bilgiler öğretiminin çabası iyi, etkili ve örnek vatandaş yetiştirmek olup, gerek içerdiği konular, gerekse hitabettiği kesim açısından önemi günden güne artmaktadır. Günümüzde sosyal bilgiler öğretimini etkileyen önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hızlı değişen yaşam koşullarının yanı sıra eğitim programlarındaki değişim de sosyal bilgiler öğretimini önemli ölçüde etkilemektedir. Sosyal bilgilerin amacına göre hazırlanan bu çalışmada yer alan başlıklar, sosyal bilgiler öğretimi açısından güncel ve zaman içerisinde özel olarak ele alınan konuları içermektedir. Bu konular sosyal bilgiler öğretimi açısından genel bir özelliğe sahip olmasının dışında, eğitim alanına has fakat özel olarak sosyal bilgilere özgü konuları da içermektedir. Sosyal bilgiler öğretimine yönelik değişen koşullar ve eğitim programındaki güncellemeler dikkate alınarak 'Sosyal Bilgiler öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I ' adlı bu kitabın içerisinde farklı disiplinlerin sosyal bilgiler öğretimi konusundaki yerleri başlıklar halinde sunulmuştur. Sosyal bilgilerin tanımı, önemi, amacı ve Türkiye 'deki yeri gibi sosyal bilgiler öğretimi konusu bir bölüm ile açıklandıktan sonra, sosyal bilgilerde ünite kavramı, vatandaşlık eğitimi, demokrasi eğitimi, proje tabanlı öğrenme, yaratıcı drama, sosyal bilgilerde kanıt kullanma, kronoloji eğitimi, düşünme becerileri, üstbilişin sosyal bilgilerde kullanılması, doğa eğitimi, afet ve deprem eğitimi, sosyal bilgilerde bilgisayar kullanımı ve materyal geliştirme, çalışma yaprakları gibi özel konular, sosyal bilgiler öğretimi açısından farklı bölümler halinde ele alınmıştır. Kitabın yazımına farklı alanlardan çok sayıda yazar katkı sağlamıştır.