Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Kınalızâde Ali Efendi’Nin Ahlâk-Î Alâ’İ Üzerine Okumalar
ISBN: 9786053642046 2015 Eğitim Bilimleri Fatih Çetintürk, Cahit Çürük, Aydan Ustaoğlu, Hülya Karaçalı, Sümeyra Kaşeveklioğlu, Çiğdem Kozaner Editör : Bahri Ata
Pegem Akademi Yayıncılık

Bu kitap Kınalızade Ali Efendi 'nin Ahlak-ı Alai adlı klasik eserinin günümüz sosyal bilgiler eğitimi çerçevesinde a) Vatandaşlık Eğitimi, b) Değerler, c) öğretim Yöntemleri d) Eğitimin İçeriği, e) öğretmenlik Mesleği ve Disiplin, f) Mesleki Eğitim gibi kategoriler bağlamında nasıl okunabilir? sorusunu yanıt niteliğindedir. Kınalızade Ali Efendi, Ahlak-ı Alai yazmayı 21 Eylül 1565 tarihinde bitirdiğine göre 2015 'te bu eserin yazılışının 450. yıldönümünü kutlayacağız. Umarız, elinizde bu kitap, pek çok sosyal bilimcinin ve eğitim bilimcinin Ahlak-ı Ala 'i 'yi çok yönlü olarak okumaya tabi tutması için bir vesile olur.