Şi̇kayet
ISBN: 9789750214196 2011 2. Baskı İcra ve İflas Hukuku Nazi̇f Kaçak Seçkin Yayıncılık

Yazarın ilgi gören İcra ve İflas Hukuku serisi kitaplarından olan icra ve İflas Kanunu Uygulamasında ŞİKÂYET adlı kitabının bu ikinci basısında da, ilk basısında olduğu gibi konular olabildiğince ayrı ayrı bölüm ve başlıklar halinde incelenmiştir. Örneğin ihalenin feshinde şikayet, iflasta şikâyet, konkordatoda şikâyet, sıra cetvelini şikayet v.s. gibi. İkinci basısı tamamen gözden geçirilmiş, yepyeni içtihatlar kitapta yerini almıştır. İcra ve iflas uygulayıcılarının şikâyette sıkça başvuracağı rehber bir kitap olması amaçlanmıştır.