Sermayenin Korunması (Piyasa Örnekleri)
ISBN: 9786257315982 2021 Ekonomi, İşletme Fırat Altınkaynak Gazi Kitabevi

Bu kitapta, “Sermayenin Korunması” kavramı genişletilerek, özserma-yenin maliyetinin kâr-zarar hesaplamasına yansıtılması ve böylece şirket-lerin kâr-zarar tutarlarının doğru ve cari değerleriyle hesaplanması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada öncelikle, UMS/UFRS kapsamında düzenlenme-si gereken mali tablolara değinilmiştir, TMS/TFRS kapsamında serma-yenin korunması ile kârın doğru tespiti kavramları tartışılmış, şirketlerde sermaye yapısı, sermaye maliyeti ve sermaye maliyetine ilişkin kuramsal yaklaşımlar detaylı olarak anlatılmıştır.