Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Sekreterlik Bilgisi
ISBN: 9789750239366 2016 Ekonomi, İşletme Prof. Dr. Hasan Tutar Seçkin Yayıncılık

Çalışmada temel sekreterlik bilgileri üzerinde durulmaktadır. Sekreterlik mesleğine giriş niteliğinde olan bu eserde, sekreterlik mesleğini klasik anlayışın ötesine geçerek, yönetsel ve uzmanlık boyutuyla birlikte incelenmiştir. Eser bu yönüyle "Yönetici Asistanlığı" veya diğer bir ifadeyle "Yönetici Sekreterliği"ne giriş mahiyetindedir. Kitapta konular, sekreterliği profesyonel bir meslek olarak görenler için iyi bir başlangıç olabilecek şekilde ele alındı.