Seçme Konular İle Güncel Ekonomik Sorunlar
ISBN: 9789758396320 2019 İktisat Yeşim Kubar Gazi Kitabevi

Bu eserde, iktisat bilimi için önemli alanlardan birini oluşturan Güncel Ekonomik Sorunlar farklı bir bakış açısı ile alınmış. Okuyucuların ve öğrencilerin ekonomik anlamda neden bütçe açığı veriyoruz?, neden cari açığımız bu kadar yüksek?, neden işsizlik yaşıyoruz?, kayıtdışı ekonominin ülkemizdeki boyutu ne?, Bu yıl yüzde kaç büyümeliyiz?, neden bağımsız bir dış politika güdemiyoruz? gibi daha binlercesini ekleyebileceğimiz sorular sormaktadır. Bu sorular genellikle ülkenin ekonomik hukuki ve sosyal boyutu ve yapısı ile ilgilidir ve hemen cevaplanması, hemen çözüm bulunması, ülkelerin iç içe girmiş yapılan ve birbirinden beslenmeleri nedeniyle oldukça zorlaşmıştır. Öğrenciler, iktisat eğitimi boyunca, birçok iktisat dersi almaktadır. Ancak temelde, konular makro ve mikro temelli analiz edilmektedir. Makro iktisat temel olarak, enflasyon, ödemeler dengesi, işsizlik ve büyüme gibi konuları araştırmaktadır. Buradan yola çıkarak eserde sadece ülkemiz için değil dünya genelinde sorun olan başlıklar ele alınarak mantıksal çerçevede anlatmak hedeflenmiş.