Sayıştay Denetimi
ISBN: 9786257727655 2020 Hukuk Alper Kılıçaslan, Öğr. Gör. Mehmet Gönüler Gazi Kitabevi

Kitabımızın çıkış amacı, yeni Sayıştay Kanunu 2010 yılı sonunda yürürlüğe girdikten sonra ilk denetim sonuçları 2012 yılında raporlanmıştır. O tarihten, bugüne en son 2018 yılı raporları kamuoyuna açıklanmıştır. Sayıştay kendi mevzuatı içerisinde zaten bu sonuçları TBMM’ye raporlamaktır. Bizim amacımız uygulayıcılara yönelik olarak farklı bir perspektifle ve akademik olarak konuyu ele alıp idarelerin varsa hatalarını görme imkânı yaratmak ve Sayıştay’ı tanıma fırsatı vermektedir. Bu amaçla 2012-2018 yılları arası yaklaşık 17.700 adet bulgu bir buçuk yıllık süre içerisinde tek tek incelenmiş ce analiz edilerek okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Kitabımız 3 kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Sayıştay’a yer verilmiş ve yeni denetim modeli anlatılmıştır. İkinci kısımda ise 2012-2018 yılları bulguları 11 bölüm halinde ele alınmıştır. Üçüncü kısımda ise mali tablo bulgularına yer verilmiştir.