Savunma Sporlarında Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanlar
ISBN: 9786257588232 2021 Spor Dr. İbrahim Orkun Akcan, Prof. Dr. Latif Aydos Gazi Kitabevi

1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER 2.1. Antrenman Bilimi 2.2. Antrenman Türleri 2.3. Temel Motorik Özellikler 2.4. Kuvvet 2.5. Dayanıklılık 2.6. Vücut Kompozisyonu 2.7. Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman 2.8. Dövüş Sporları ve Yüksek Şiddetli İnterval Antrenman 3. YÖNTEM 3.1. Deney Grupları ve Çalışma Dizaynı 3.2. Uygulanan Ölçüm ve Testler 3.3. Yüksek Şiddetli İnterval Antrenmanların Uygulanışı 3.4. Verilerin Değerlendirilmesi 4. BULGULAR 4.1. Vücut Kompozisyonuna İlişkin Veriler 4.2. Anaerobik ve Aerobik Değişkenlerine İlişkin Bulgular 4.3. İzokinetik Bacak Kuvvetine İlişkin Bulgular 5. TARTIŞMA 5.1. Vücut Kompozisyonuna İlişkin Bulguların Tartışılması 5.2. Aerobik Kapasiteye İlişkin Bulguların Tartışılması 5.3. Anaerobik Kapasiteye İlişkin Bulguların Tartışılması 5.4. İzokinetik Bacak Kuvvetine İlişkin Bulguların Tartışılması 6. SONUÇ VE ÖNERİLER