Savaşın İçinde Barışı Öğretmek
Tarih Derslerinde Demokrasi Eğitimi
ISBN: 9786257228893 2020 1. Baskı Eğitim Osman Okumuş Pegem Akademi Yayıncılık

İki büyük savaşın ardından dünyanın yaşadığı acı tecrübeler, demokrasinin öneminin daha iyi anlaşılmasına vesile olmuştur. Ülkeler anlamında demokrasiye dayalı yönetim sayısı artarken buna paralel olarak okullarda da demokrasi eğitimi ön plana çıkmıştır. Nitekim demokrasi politik bir sistem olmasının yanı sıra aynı zamanda insanların düşünce ve davranışlarını etkileyen değerlerle örülü bir yaşam biçimidir. Toplumun aynası olan okullar, genç bireylerin demokrasiyi öğrenmesinde ve davranış hâline getirmesinde büyük öneme sahiptir. Bu anlamda hem okul hem de sınıf ortamının planlı bir şekilde demokrasi kültürünü destekleyici yapıda olması beklenmektedir. Okullarda hemen tüm derslerde demokrasi eğitimi yapılabilir. Bununla birlikte, tarih dersleri önemli fırsatlar sunmaktadır. Genç bireylere demokrasinin tarih boyunca yaşadığı serüvenin direkt sunumunun yanı sıra pek çok konunun amaca dönük planlanmasıyla etkili bir şekilde demokrasi eğitiminin yapılması mümkündür. Bu çalışmada tarih dersi kapsamında olan savaş konularından seçim yapılarak, öğrenci merkezli ve genel anlamda görselliğe dayalı etkinlikler yoluyla birtakım demokratik değerler öğretilmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin süreç içerisinde yaşadığı deneyimlerin olumlu yönde olduğu görülmüştür. Nitelikli ve değer katan bir eğitim hepimizin ideali. Çalışmanın eğitim alanına, okuyucular ve araştırmacılara faydalı olmasını temenni ediyoruz.