Sanayi İşletmelerinde İç Denetim Ve Kurumsal Risk Yönetiminin Etkileşimi
ISBN: 9786057805690 2019 İktisat Ahmet Oğuz Koban Gazi Kitabevi

Bu çalışmada, işletmenin örgütsel yapısı içerisinde yer alan ve sürekli bir faaliyet olarak yaşatılan bir "iç denetim" ve "kurumsal risk yönetimi" biriminin olup olmadığı sorgulanmaktadır. Nitekim araştırma kapsamındaki işletmelerin bir kısmında bu faaliyetlerin sadece yönetim kuruluna bağlı komitelerce yürütülmekte olduğu ve örgütsel yapı dahilinde bu faaliyetlerin ayrı bir birim tarafından temsil edilmediği bilinmektedir. Bu çalışmanın bilimsel kaynaklara olabildiğince katkı sağlaması ve bulguları neticesinde ülkemizdeki sanayi işletmelerinde iç denetim ve kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin gelişimine yönelik bir yol haritası sunması umulmaktadır.