Sağlık Ve Fitness Tesislerinde Risk Yönetimi
ISBN: 9786258374964 2022 Spor Dr. Ali Eraslan Gazi Kitabevi

İnsanların egzersize olan ilgisi fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden elde ettikleri kazanım ve farkındalık ile günden güne artmaktadır (Eraslan, Alvurdu ve Bıyıklı, 2020). Çünkü fiziksel hareketsizliğin sağlık risklerini iki katına çıkardığı, obezite ve hipertansiyonun yaşam süresini kısalttığı gibi kanıta dayalı çalışmalar genel olarak bilinmektedir (Penedo ve Dahn, 2005). Diğer taraftan düzenli fiziksel aktiviteye katılımın birçok kronik hastalığın ve diğer olumsuz sağlık durumların önlenmesi ve kontrolünde etkili olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma da (Blair ve ark., 1996; Prentice ve ark., 2004; Ashe, Miller, Eng ve Noreau, 2009; Kuijpers, Groen, Aaronson ve Harten, 2013) bulunmaktadır (Centers for Disease Control [CDC], 2004).