Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Suçu Ve Devletin Tazmin Sorumluluğu
ISBN: 9789750277412 2022 1. Baskı Ceza Hukuku İbrahim Hakan Metin Seçkin Yayıncılık

Kitapta; şiddet mağduru sağlık çalışanlarının ceza hukuku, tazminat hukuku ve idare hukuku alanlarında yararlanabilecekleri yasal korunma yolları, şiddet nedeniyle maddi ve/veya manevi zarara uğrayan sağlık çalışanlarının zararlarının devlet tarafından tazmin edilmesi (karşılanması) yükümlülüğü incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde; şiddetin tanımı yapılarak, nedenleri, türleri, döngüsü ve şiddetin sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları üzerindeki etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde; sağlık, hastalık ve hasta kavramları açıklanarak, sağlık çalışanlarının hakları ile hasta ve hasta yakınlarının yükümlülükleri anlatılmıştır. Üçüncü bölümde ise sağlık çalışanlarına karşı işlenebilen şiddet suçları incelenmiş, şiddetin önlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemeler açıklanmış, sağlık çalışanlarının şiddet nedeniyle uğradıkları maddi ve/veya manevi zararların tazmini amacıyla yararlanabilecekleri yasal yollar ile devletin gerek şiddetin önlenmesi gerekse şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına karşı tazmin sorumluluğu ele alınmıştır.