Rus Göçmen Edebi̇yatı: Şi̇i̇r (1920-1940): Antoloji̇
ISBN: 9786053441854 2014 Edebiyat A.i. Smirnova Editör : Edi̇tör: A. İ. Smi̇rnova
Gazi Kitabevi

Geride bırakılanlara duyulan özlemin yanında yeni ortama yabancılık duygusuyla ortaya çıkan kimlik ve aidiyet sorunu, özünden kopma korkusuve ayrıca psikolojik ve ruhsal örselenmeler de kendini gösterebilir.