Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Rekabet Kurulu Kararları
ISBN: 9789750217265 2011 Rekabet Hukuku Abdulgani Güngördü, Tuğçe Koyuncu Seçkin Yayıncılık

Danıştay, Rekabet Kurulu kararlarını öncelikle usul kuralları açısından irdelemekte, daha sonra işin esası hakkında karar vermektedir. Bu bağlamda ilk iptal edilen ya da yürütmenin durdurulmasına karar verilen Rekabet Kurulu kararlarının usule ilişkin olduğu, ancak Danıştay’ın esasa ilişkin değerlendirmelerinin hiç de az olmadığı görülmektedir. Gittikçe usule ilişkin konularda iptal sayısının azaldığı, ancak esasa ilişkin konularda da iptallerin arttığı görülmektedir. Danıştay’ın iptal kararlarının sayıca artması, 4054 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasına yol açmıştır. Bu çerçevede, kitabın amacı, Rekabet Hukukuna ilişkin Danıştay kararlarının bilinirliğini artırmak, Danıştay’ın rekabet kurulu kararlarına ne tür yorumlar getirdiği, 4054 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinden ne anlaşılması gerektiğini ve bu şekilde uygulamaya ne şekilde yön verildiğini incelemektir. Okuyucunun hedefine kolay ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, kitap soru-cevap şeklinde hazırlanmıştır. İçindekiler bölümünü oluşturan bu soruların sıralanması, Kanun metnindeki sıralamaya paralel yapılmıştır. Çalışmanın kapsamını Danıştay kararları oluşturmakla beraber, istisnai olarak bazı idare mahkemesi kararlarına da yer verilmiştir. Son olarak çalışmada, kararlara konu teşebbüslerin ticari unvanlarının açık bir şekilde yazılması yerine, ilgili teşebbüsün adının ilk harfinin belirtilmesi yöntemi tercih edilmiştir.