Psikomotor Gelişim
ISBN: 9786257216456 2020 Sağlık Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Mesut Süleymanoğulları Gazi Kitabevi

Psikomotor gelişim, fiziksel büyüme ve merkezi sinir sisteminin gelişimine paralel olarak organizmanın isteme bağlı hareketlilik kazanmasıdır. Bir başka deyişle temelinde hareket olan becewrilerin kazanılmasını içeren ve doğum öncesi dönemde başlayıp ömür boyu süren bir süreçtir. Psikomotor beceriler bir piramit biçiminde düzenli bir sıra ile ilerler. Bu bakımdan her gelişim döneminin özelliklerinin bilinmesi bireylerin sağlıklı gelişimleri için büyük önem taşır. Bu eser, psikomotor gelişimi bütüncül bir yaklaşımla ele alarak her bir gelişim alanını detaylıca açıklamaya çalışmaktadır.