Protozooloji: Ökaryotik Mikrobiyoloji
ISBN: 9786053552468 2014 Biyoloji Bayram Göçmen Palme Yayınevi

Eser esas olarak hayvansal birhücreli organizmaları içermekle beraber, evrimsel ilişkileri, yakın akrabalıkları nedeniyle, bitkisel özellikler gösteren gruplarla (alg, mantar), hatta bazı mikroskobik, çok hücreli hayvanlar (metazoonlar) ile de genişletilmiştir. Bu haliyle eser genel anlamda bir "Ökaryotik Mikrobiyoloji" kitabıdır. Sadece Fen Fakültelerinde “Protozooloji” dersini alan Biyoloji öğrencilerine değil; Mikrobiyoloji okuyan öğrencilere; Planktonoloji, Omurgasızlar Biyolojisi, Limnoloji gibi dersler alan Su Ürünleri Fakültelerindeki öğrenci ve temel bilimcilere; hatta Tıp ve Veteriner Fakültelerinde okuyan ve Protozooloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji ile çalışan, araştırma yapan bilim adamlarına ve öğrencilerine; keza bu alanlara ilgi duyan diğer kişilere de temel bir başvuru kaynağı olarak yararlı olacağını umuyorum.