Pozitivizmin Erken Cumhuriyet Dönemine Etkisi
ISBN: 9786051700199 2015 Sosyal Bilimler Nuray Karaca Anı Yayıncılık

1923-1945 dönemini pozitivist yaklaşımı temel ölçü alarak inceleyen kitapta, Cumhuriyet devrimlerinin Osmanlıdan Cumhuriyete paradigmal bir geçişle, halka yönelik sosyo kültürel bir hareket olduğu savı ispat edilmeye çalışılıyor.