Politik Arena Metaforu Olarak Örgütlerde Politik Yeti Ve Performans İlişkisi
ISBN: 9786257358132 2021 Yönetim Dr. Semih Derelioğlu Gazi Kitabevi

Günümüz iş hayatında gerek özel sektör, gerek kamu kuruluşu ve gerekse sivil toplum kuruluşlarının örgütlü bir yapıda olduğu düşünüldüğünde tüm bu örgütsel süreçlerde politikanın kaçınılmaz olduğu ve performans için son derece önemli bir kavram olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte politik yeti kavramının doğuştan gelen bir beceriden öte öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir kavram olması onu daha da önemli kılmaktadır. Kitabımızda politik yeti kavramı ve onun etki etmesini beklediğimiz performans kavramı yer almaktadır. Bununla beraber örgütlerde çalışanların örgütlerinden, yöneticilerinden ve çalışma arkadaşlarından destek algılamaları durumunda tüm bu dengenin etkileneceği düşünüldüğünden söz konusu kavramlara da yer verilmektedir.