Petrol Ve Ekonomi
ISBN: 9786055500337 2011 Ekonomi Barış Kablamacı Der Yayınları

Bu çalışmanın amacı, 1970'li yıllardan itibarem dünya petrol fiyatlarında gerçekleşen hareketlerin makroekonomik etkilerinin araştırılmasıdır. Bu araştırma, petrolün esas itibariyle bir emtia olmasından ötürü kendine ait özelliklerin öneminin vurgulamaktadır. Petrolün bu özellikleri aynı zamanda ekonomik aktivitileri etkilemesindeki sebepleri güçlü bir şekilde açıklama imkanı sağlamaktadır. Petrolün bir yandan mevcut endüstri bazlı yaşamın temel dayanağı diğer yandan tükenebilir bir kaynak olma özelliğine sahip olması, endüstriyel ve endüstrileşmekte olan ülkelerdeki tüm ekonomik birimlerin aktiviteleri açısından oldukça büyük bir öneme sahip olmasını sağlamaktadır.