Petrol Arama Ve Üretim Sektöründe Finansal Konular
ISBN: 9786257530453 2021 Fi̇nans Dr. M. Fatih Boz Gazi Kitabevi

"Petrol Arama ve Üretim Sektöründe Finansal Konular” kitabında, petrol arama ve üretim şirketlerinin gider çeşitleri, finansal tabloları ve dünyada uygulanan yaygın muhasebe yöntemleri ve üretim paylaşımı anlaşması muhasebesi örnekli olarak anlatılırken, sektördeki şirket, anlaşma yapıları ve finansal sistem, petrol hakkı pay devri, finansal tablo dipnotları, sektörün sermaye yapısı ve etkileyen faktörleri, petrol fiyat riskinden korunma yöntemleri ile petrol arama ve üretim şirketlerinin Türkiye’deki vergi uygulamaları üzerinde durulmuştur. Ayrıca kitapta petrol arama ve üretim faaliyetlerinde borçlanma alternatifleri ve sermaye bütçelemesi konusu örnekli olarak anlatılmıştır. Bu açıdan kitabın, petrol arama ve üretim sektörü ile ilgilenen işletme/muhasebe/finansman/maliye/endüstri mühendisi ve enerji yönetimi akademisyenleri ile öğrencilerine, sektördeki yönetici ve çalışanlara, sektöre yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslararası yatırımcılar ile finansman sağlayan kredi kuruluşlarına ve finans/muhasebe personeline katkı sağlayacağı düşünülmektedir.