Pazarlama Performansı Ölçümü
ISBN: 9789750248238 2018 Pazarlama Vahap Önen Seçkin Yayıncılık

Kitap; uzun yıllar üniversitelerde "Pazarlama", "Pazarlama Ölçümü" vb. konularında lisans ve lisansüstü dersler veren, aynı zamanda uzun yıllar çeşitli havayolu şirketlerinin pazarlama departmanlarında görevler alan yazarın, ders esnasında anlatmış olduğu konulardan, mesleği gereği yaptığı pazarlama ve pazarlama performans ölçümlerinin deneyimlerinden, akademisyenler ve meslek profesyonelleri tarafından en son yayınlanan makale, kitap, dergi, elektronik yayınlar vb. yararlanarak pazarlama ve pazarlama performans ölçümleri alanında yapılan çalışmaların ışığında hazırlanmıştır. Kitapta pazarlama performans ölçümlerinde kullanılan kavramlar açıklanmış ve konu hakkındaki metriklerin neler olduğu hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ise anlatılan konuların uygulamasına yönelik olarak Havayollarında ki pazarlama performans ölçümüne yönelik uygulama örneği verilmiştir. Bu sebeple kitap, bu konuda eğitim alan ve veren kişilere olduğu kadar, yapılan pazarlama faaliyetinin performans ölçümünü yapmak isteyen herkese hitap etmektedir.