Para Teori̇si̇
ISBN: 9786053442400 2015 Ekonomi, İşletme Şevki Özbilen Gazi Kitabevi

Modern devletlerde, siyasal iktidarlar tam istihdamın sağlanması, ulusal üretim artışında yeterli hıza ulaşılması, ulusal gelirin toplum üyeleri arasındaki dağılımını düzeltici müdahalelerde bulunması ve ekonomik istikrarın sağlanması için geniş ölşüde para politikası araçlarından yararlanmaktadır.