Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Özgünlüğün Sosyolojisi
ISBN: 9756956225 2004 Eğitim Sezgin Kızılçelik Anı Yayıncılık

Bu eserde, Türk toplumunun ve tarihinin biricik olduğu, sosyal yapısının ve dokusunun özgün olduğu, dolayısıyla Batı sosyolojisinin teorilerinin, Batılı şemaların ve reçetelerin toplumumuzu açıklayamayacağı üzerinde durulmuş, Batı sosyolojisinin evrensellik iddiası reddedilmiştir. Bu kitap, Türkiye'nin sosyal dünyası üzerine düşünen ve onun çıkarlarını savunan yeni, yerli ve özgün sosyolojinin bir elzem olduğu tezi üzerine inşa edilmiştir. Sosyolojide yerlileşme, yerlilik konusu üzerinde durmak ve yerli çözümler peşinde koşmak isteyenlere... Türkiye'yi açıklamak için yerli tezler geliştirmeyi deneyenlere.