Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
ISBN: 9789750226441 2014 2. Baskı Ceza Hukuku Güçlü Akyürek Seçkin Yayıncılık

Türk Ceza Kanununda ancak 2005 yılında yer bulabilen "Özel Hayatın Gizliliğini ihlal Suçu", günümüzdeki toplumsal ve teknolojik gelişmelere koşut olarak, yalnızca kapalı kapılar ardındaki yaşamda değil başta sanal iletişim ağları ve kamusal alandaki ilişkiler olmak üzere toplumsal yaşamda da uygulanabilir duruma gelmiştir. Dolayısıyla bu kitapta, söz konusu suçun unsurlarının incelenmesinin yanında, özel hayat kavramının karşılaştırmalı hukuktaki tarihsel gelişimi güncel verilerle irdelenmiş; haber verme hakkı, iletişimin denetlenmesi, MOBESE kameraları ve kişisel verilerin korunması gibi günümüzdeki tartışmalı konular, yeni içtihatlar ve olası çözüm önerileriyle birlikte ortaya konmuştur.