Osmaniye Araştırmaları I
ISBN: 9786257911580 2020 Tarih Editör : Ümmügülsüm Candeğer, Huriye Emen
Gazi Kitabevi

Osmaniye, stratejik ve jeopolitik konumu ile Çukurova Bölgesi'nin en müstesna şehirlerinden birisidir. Hitit, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Memlûk Devleti'nin bıraktığı kültürel ve siyasi mirası, Ramazanoğlu Beyliği taçlandırmış, söz konusu beylik bölgede gerçekleştirmiş olduğu imar ve bayındırlık faaliyetleriyle Türk kültürünün vazgeçilmez değerlerini Osmanlı Devleti'ne bırakmıştır. Osmanlı Devleti devrinde Cebel-i Bereket Sancağı'na tabi olarak varlığını sürdürmüş olan şehir, özellikle devletin son dönemlerinde siyasi, kültürel ve etnik bazı cereyanlara sahne olması açısından önemlidir. Ziraate elverişli bereketli toprakları, çeşitli kültürlerin kaynaşmasına müsait geçiş yolları güzergâhında bulunan Osmaniye şehri, günümüzde ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile bölgenin eğitim ve kültürel gelişimine yeni bir ivme kazandırmaya devam etmektedir. Çoğunluğu üniversitemiz bilim insanları tarafından kaleme alınmış bu eser, şehrin muhtelif zamanlarına, farklı disiplinlerin çalışma sahasına giren konuları sunmaktadır. Tarihsel ve kültürel bir yolculuğa çıkacağınız bu eserdeki çalışmalardan her biri, diğer çalışmaları farklı yönleriyle tamamlayarak bir nevi Osmaniye şehir tarihini teşkil etmiş, bu şehirde doğmuş, yaşamış, kendisini buraya ait hisseden, şehrin kültürüne ve tarihine ilgi duyan kitap dostlarına ithaf olunmuş.