Ortaokul 5-8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
ISBN: 9786053184188 2016 1. Baskı Din Eğitimi Cemal Tosun, Asım Yapıcı, Aybiçe Tosun, Davut Işıkdoğan, Mustafa Önder, Mücahit Arpacı, Remziye Ege, H. Sinem Uğurlu Bakar, Tuğrul Yürük, Yıldız Kızılabdullah, Ayşe Çalal, Halise Kader Zengin Editör : Cemal Tosun
Pegem Akademi Yayıncılık

Ortaokul 5-8 Düşünen Sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretimi kitabı, bir din ve ahlak alanı özel öğretim yöntemleri kitabıdır. Kitabın ulaşmak istediği hedef kitle arasında üç grup önceliklidir. Bunlar: • İlahiyat Fakültesi mezunlarına yönelik öğretmenlik formasyon eğitiminde yer alan özel öğretim Yöntemleri dersini okutan öğretim elemanları • Söz konusu dersi okuyan öğrenciler/öğretmen adayları, • Ortaokul 5-8. sınıflarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapanlar. Bununla birlikte hedef kitle, sözü edilen üç grupla sınırlı değildir. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerle gerçekleştirilen örgün ve yaygın eğitimdeki tüm din ve ahlak alanı dersleri öğretmenleri, bu kitabı bir el kitabı olarak kullanabilirler. Bunlar arasında: örgün eğitimde; • Temel Dini Bilgiler dersi öğretmenleri • Hz. Muhammed 'in Hayatı dersi öğretmenleri • Kur 'an-ı Kerim dersi öğretmenleri Yaygın eğitimde ise Kur 'an kurslarında verilen; • Dini Bilgiler dersleri • Kur 'an-ı Kerim dersleri öğreticileri yer almaktadır. Kur 'an-ı Kerim derslerinde, özellikle meal ile çalışmalarda faydalı olması beklenmektedir. Diğer derslerde Kur 'an ile çalışma hususunda ise özel ve etkin kullanıma hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan kitabımız hem bir ders kitabı hem de el kitabı, kılavuz kitap niteliklerine haizdir.