Orta Asya Cumhuriyetleri Ve Türkiye
ISBN: 9786053270669 2014 1. Baskı Politika Melih Özçalık, Ahmed Şahin Ekin Yayınevi

Bahsettiğimiz bu geçiş süreci, her alanda olduğu gibi ilgili ülkelerin merkezi sosyalist plana dayalı bir ekonomiden, pazar ekonomisine uyumunu ve dönüşümünü gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, bağımsızlığını kazanmış olan bu Cumhuriyetler ekonomik yapılarını 21. yüzyıl piyasa ekonomisi çerçevesinde yeniden inşa etmişlerdir. Pazar ekonomisine uyum sürecinde mali yapıdan vergilemeye, üretimden pazarlamaya, kadar birçok alanda reformlar yapmaktadırlar. Tüm bu yenilikler yapılırken şüphesiz Türkiye ile olan ticari ve ekonomik ilişkiler arttırılmakta, bu alanlarda anlaşmalar yapılarak tecrübe ve deneyimler karşılıklı aktarılmaktadır. Ancak tüm bu reformların uygulamaya konması ve sonucunun alınması için bu ülkelerin zamana ihtiyaçlarının olduğu bir gerçektir. Geçen zaman diliminde alınan yol, bu bağlamda ümitli olmamız gerektiğini fısıldamakta, her alanda tesis edilecek sinerjiyle Orta Asya ve Avrasya ülkeleriyle geleceğe hep birlikte daha güçlü yürüyebileceğimizin de işaretlerini vermektedir.