Örnek Olay Yöntemi Ve Eğitimde Örnek Olaylar
ISBN: 9786051700601 2015 Eğitim Füsun Gülderen Alacapınar Anı Yayıncılık

Örnek olayların toplanması, el altında bulunması yetmez; ayrıca bunların kazanımlara göre düzenlenmesi de gerekmektedir. Diğer açıdan bunların, örnek olay türlerine göre bazen yeniden yazılmaları da gündeme gelebilir. Örnek olaylar yazılı metinler olarak sunulduğu gibi, onların drama, film şeklinde CD'leri de olabilir. Eğitim dizgemizin bu gereksinimi giderilmelidir. Bunun için MEB'e bağlı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde bir birim, her düzeyde eğitsel örnek olayları hazırlayabilir. Bunları, gereksinim duyan okullara, öğretmenlere sunabilir. Böylece eğitim ortamındaki bir eksiklik giderilebilir. Ayrıca her okulda örnek olayları toplayan, yeniden yazan, ya da düzenleyen öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir birim bulunabilir. Bu birimce hazırlanan örnek olaylar gereksinim duyulduğunda öğretmenlere, öğrencilere verilebilir. Uygulamadaki eksikleri, yanlışlıkları saptanıp yeniden düzenlenebilir. Böylece her okulun bir örnek olay arşivi olabilir. Bu arşiv her uygulamadan sonra zenginleşebilir. Bu yapıt, genellikle sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersi için toplanan örnek olaylardan oluşmaktadır. Her tür örnek olaya yer verilmiş ve bunlar için örnek ders planları hazırlanıp uygulanmıştır. Eğitim dizgemizdeki bir eksiklik giderilmeye çalışılmıştır.