Organizasyon Nasıl Yönetilir? İş’te Yönetim
ISBN: 9786257624466 2021 Organizasyon Yönetimi Doç. Dr. Onur Başar Özbozkurt, Fatma Yeşilkuş Astana Yayınları

Olumlu bir kurumsal imaj oluşturma kaygısı sebebiyle, her ne kadar organizasyonun içerisinde, çevrimiçi platformlarında veya tanıtıcı faaliyetlerinde misyon, vizyon veya çeşitli politikalar gibi bilgilendirmeler iç ve dış paydaşların görebileceği şekilde yansıtılsa da aslında bu kavramlar görünenden çok daha ötesini temsil eder. Bu durum ise genellikle bir yanıltmacadan başka bir anlam ifade etmemektedir. Çünkü bu kavramlar çoğu zaman organizasyonel seviyede içselleştirme düzeyine gelememektedir. Tam da bu noktada, organizasyonun varlığını sürdürmesini sağlayacak “yönetim” becerileri ön plana çıkmaktadır. Peki organizasyonları nasıl daha iyi yönetebiliriz? İşte bu sorudan hareketle algı, bilgi, çatışma, kuşak, çeşitlilik, değişim, imaj, kriz ve stres gibi önemli kavramların stratejik olarak yönetilmesinin organizasyonları sürdürebilir kılmada kilit noktalar olduğuna dikkat çekmek amacıyla keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz bu eseri kaleme aldık.