Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali
ISBN: 9786257088411 2020 1. Baskı Medeni Hukuk Hasan Çiftçi Adalet Yayınevi

“Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali” adlı bu çalışma, 4 Eylül 2018 tarihinde Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans tezi olarak sunulmuş ve Prof. Dr. Metin İKİZLER, Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR ve Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan AKARTEPE’den oluşan jüri tarafından başarılı bulunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.