Siz de kurumunuzda Turcademy erişimi açmak istiyorsanız

İletişime Geçin
Okul Öncesinde Sınıf Yönetimi
ISBN: 9786053186335 2016 Eğitim Bilimleri Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Adil Türkoğlu Ayten İflazoğlu Saban Memet Karakuş, Fatma Sadık Editör : Editörler: Yaşare Aktaş Arnas,  Fatma Sadık,  
Pegem Akademi Yayıncılık

Okul öncesi öğretmen adayları ve öğretmenlerinin sınıf yönetim becerilerini geliştirmek, eğitimciler olarak farkındalıklarını artırmak amacıyla hazırlanan bu kitap, on bölümden oluşmaktadır. Her bölümde sınıf yönetiminin temel değişkenleri ve etkili bir şekilde nasıl yönetileceği ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, güncel örneklere yer verilmiş ve uygulamaya dönük pratik öneriler getirilmiştir. Bilginin büyük bir hızla üretilip yayıldığı bilgi çağında her öğretmen bilgilerini güncellemek, yeniliklere uyum sağlamak ve mesleki gelişimini sürekli kılmak durumundadır. Yüksek öğretim Kurulu tarafından hazırlanan öğretmen Yetiştirme Programı, değişen Okul öncesi Eğitim Programı ve eğitimdeki çağdaş yönelimleri dikkate alarak hazırlanan kitap bu yönüyle tüm öğretmen adayları ve öğretmenlerin yararlanabileceği bir kaynak niteliğindedir. Yazarların titiz bir literatür incelemesiyle ulaştıkları güncel bilgileri ve bu alandaki çalışmalarının sonuçlarını paylaştıkları kitabın, mesleğe yeni başlayacak olan ve kendini geliştirmek isteyen tüm öğretmenlere katkı sağlamasını diliyoruz.