Okul Öncesinde Müzik Eğitimi Etkinliklerle Uygulama Örnekleri
ISBN: 9786053642718 2020 5. Baskı Eğitim Ilgım Kılıç Pegem Akademi Yayıncılık

Eğitim aşamaları içerisinde özellikle okul öncesi dönemde müzik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla müzik eğitiminin yaşamın ilk yıllarında bilinçli olarak ve bilimsel yöntemlerle verilmesi oldukça önemlidir. Bu dönemdeki çocuklar müzikle mutlu oldukları gibi geniş bir zaman dilimi içerisinde yaratıcı yeteneklerini müzikle geliştirir ve bunun da ötesinde bazı sosyal becerileri kazanırlar. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencilerin müziksel açıdan donanımlı ve bilinçli hâle gelebilmeleri, müzik eğitimi ve öğretiminden zevk alabilmeleri ve bu eğitim esnasında aktif olabilmeleri için öğrencilere verilen müzik eğitimi ve öğretiminde etkili bir planlama ile rehberlik edilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada öğrencilere verilen müzik eğitiminin etkili olabilmesi; öğretmenlerin müzik eğitimine ve öğrencilere olan yaklaşımlarıyla, derse olan hazırlık ve planlamaları ile öğrencileri etkin hâle getirebilmek için düzenleyecekleri müzik etkinlikleri yoluyla gerçekleşecektir. Okul öncesi öğretmeninin etkisi, yönlendirmesi ve yardımıyla bu dönem çocukları belirli bir müziksel donanım ve birikime sahip olacaktır. Bu kitap, yukarıda sözü edilen gereksinimleri karşılamak ve yeni yetişen öğretmen adayları ile çalışmakta olan öğretmenlerin müziksel donanımlarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmış olup iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup okul öncesi öğretmen adayları, ikinci grup ise müzik öğretmeni adaylarıdır. Öte yandan kitap, bu grupların dışında okul öncesi öğretmenleri, müzik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri ve ebeveynler için de bir kaynak olarak kullanılabilir