Okul Öncesi Müzik Eğitimi
ISBN: 9786051701660 2017 Okul Öncesi Prof. Dr. Efe Akbulut Anı Yayıncılık

Okul Öncesi Müzik Eğitimi, temel olarak Eğitim Fakülteleri Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri için hazırlanmıştır. Ancak, bununla birlikte, Okul Öncesi Müzik Eğitimi, okul öncesi eğitimi ve müzik eğitimi alanı ile ilgilenen bütün eğitimcilere yönelik hazırlanmış bir çalışma olarak da kabul edilebilir. Günümüzde, Eğitim Fakülteleri Okul Öncesi Müzik Eğitimine yönelik bir ders kitabı olabilecek çalışmaya rastlanmamaktadır. Göze çarpan ilgili çalışmalar olsa da, bu çalışmalar ya teorik bazda kalmakta ya da sadece şarkı öğretimine dayanmaktadır. “Okul Öncesi Müzik Eğitimi” ders kitabı olarak okul öncesi çocuğun bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine yönelik belirli ve istendik davranışların kazandırılması amaçlanmıştır. Bu anlamda çocuğun “bilişsel ve dil alanı”, “sosyal ve duyuşsal alanı” ve “psikomotor alan” larına yönelik hedefler ve ilgili davranışları( kazanımları) belirlenmiştir.